AS Tallinna Kaubamaja kontsern omandas AS-i ABC King

Triniti

30. juunil 2008.a. toimus AS Tallinna Kaubamaja poolt AS ABC King omandamise lõpule viimine vastavalt 13. mail 2008.a. sõlmitud ostu-müügi lepingule. Vastavalt AS Tallinna Kaubamaja poolt avaldatud börsiteatele oli kogu tehingu baasostuhinnaks 159,9 milj. EEK (10,22 milj. EUR).

Tehinguga omandas Tallinna Kaubamaja kontsern 14 ABC Kinga kauplust Eestis ja Lätis, mille 2007. aasta kogukäive oli ligikaudu 220 milj. EEK (14,4 milj EUR) ja puhaskasum 20 milj. EEK (1,3 milj EUR).

Tamme & Otsmann ühinemiste ja omandamiste meeskond koosseisus Ergo Blumfeldt, Liina-Maarja Uuemõis ja Merlin Salvik nõustas Tallinna Kaubamaja kõikides omandamise faasides alates eelläbirääkimiste nõustamisest, due diligence’i läbiviimisest, põhikokkulepete läbirääkimistest, lõpetades koondumiskontrolli läbiviimisega Konkurentsi- ametis ning tehingu lõpuleviimisega.