Agrowill Group kontsern omandas Põlva Agro OÜ

Triniti

3. juulil 2008.a. teostati Põlva Agro OÜ osaluse müük Vilniuse väärtpaberibörsil noteeritud põllumajandus- kontsernile Agrowill Group, vastavalt poolte vahel 3. juunil 2008.a. sõlmitud ostu-müügi lepingule.

OÜ Põlva Agro on Eesti kõige efektiivsem piimafarm, tootes 2007.a. keskmiselt piima lehma kohta 10,7 tonni. Kokku oli ühingul eelmisel aasta lõpuks 2173 veist. OÜ Põlva Agro 2007 aasta müügitulu oli ~73 MEEK (~4,7 MEUR) ning puhaskasum ~25 MEEK (~1,6 MEUR)

Antud tehingus nõustas Advokaadibüroo Tamme & Otsmann (advokaadid Tõnis Tamme ja Ergo Blumfeldt) osaluse müüjat, Põlva Agro pikaajalist juhti Jaak Hinrikust ja tema valdusettevõtet Põlva Farmid OÜ.

Nõustamisülesande sisuks oli muuhulgas ka Põlva Agro osaluse omandamine väikeaktsionäridelt, nõustamine finantseerimis- ning tagatislepingu sõlmimisel, kaasabi osaluse võõrandamiseks piiratud enampakkumise läbiviimisel, ostuhuviliste poolt läbiviidud ettevõtte analüüsi ja auditi toetamine ning loomulikult nõustamine põhitehingu ja closingu läbirääkimistel.