Jõuluvana on jätkuvalt Triniti võtmeklient + lisatud nõudekiri!

Triniti

Advokaadibürool Triniti on endiselt hea meel tõdeda, et meie võtmeklientide hulka kuulub üks maailma võimekamaid ettevõtjaid – Jõuluvana. Kui eelmisel aastal sai avalikkuse ees analüüsitud Jõuluvana äriimpeeriumi (põdrafarmidest elektroonikatööstuseni ja memm veel takkapihta) Eestisse toomise üksikasju, on Taat 2015. aastal palunud Triniti advokaatidel analüüsida juba oluliselt sisulisemaid õiguslikke küsimusi ning tegeleda ka reaalselt suhetega Jõuluvana äriimpeeriumiga seotud isikute ja klientide vahel. Triniti on uhke iga oma kliendi üle, rahul oma panusega iga kliendi edusse ning rõõmustamas klientide õnnestumiste ning laienemiste üle, ent peame ausalt tunnistama – Jõuluvanaga on meil täiesti eriline side ning seetõttu pöörame temale eraldi tähelepanu ka meie aastalõpujutus, soovime kokku võtta just selle kliendi suunal senini tehtu ning üheskoos edaspidi plaanitu.

Päkapikkudest töötajate usaldusisikud ja töökeskkonnanõukogu

Eelneval aastal andsime lühikese ülevaate Jõuluvana äride Eestisse toomise nüanssidest ning temaga seonduvatest võimalustest Eesti õiguses. Hea meel on tõdeda, et Taat on ka täna intensiivselt Eesti ID-kaarti kasutamas ning Eestis äriühingu registreerimine ei olnud seega tema jaoks probleemiks. Samuti oleme koostöös Triniti immigratsiooniõiguse spetsialistidega suutnud lahendada päkapikkude Eestisse toomise probleemi. Sealhulgas oleme leidnud päkapikkude sekka nii töökeskkonnanõukogu liikmed kui töötajate usaldusisikud ning ealt noor kuid võimekuselt silmapaistev päkapikk Huubert on väljunud koolikohustuse east ning juhib kogu lõpmatut päkapikkude väge laitmatu entusiasmi ning hoolega.

Lendav põder ei ole kodulind, 1 Ruudolf = 4,2

Triniti avaliku õiguse ja põllumajanduse (sh keskkonnaõiguse) spetsialistid suutsid tõesti lõpuks vastavalt tööstusheiteseadusele jõuda lõpliku seisukohani põtrade pidamiseks vajaliku keskkonnakompleksloa osas. Jah, meile on juba kord iseloomulik see, et ütleme kliendile ühe lausega ning selgelt ära, kuidas asi on ning millised on lahendused. Leidsime, et põtrade näol ei ole tegemist intensiivkasvatuses kodulindudega (vaatamata lennuvõimele § 11 lg 1 ega Ratitae perekonnale), samuti analüüsisime täiendavalt punaninalise Ruudolfi ning tavaliste lennuvõimeliste põtrade loomühiku koefitsiente ning saime keskmiseks 4,2. Oleme uhked ka Taadile loomaaia pidamise tegevusloa saamise üle.

Jõulukaarte ei peagi riigiasutustele tagastama

Meie riigiäri- ja konkurentsiõiguse töögrupi hinnang Taadi võimaliku turgu valitseva seisundi ning temale eraldatud riigiabi kohta oli küll esmapilgul karm ja hirmutav, kuid sellele toetudes oleme välistanud ohu, et kõik peaksid Euroopa Komisjoni otsuse tulemusel tagastama neile riigiga seotud institutsioonide poolt viimase kahekümne aasta jooksul saadetud jõulukaardid ja jõulusoovid. Triniti meediaõiguse spetsialistid suutsid lisaks Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkojas käimisele lahendada probleemid, mis tekkisid seoses kahetsusväärse lekkega Jõuluvana andmebaasist. Nii õnnestus ära hoida massiline piilumisprotokollide katkete avalikukstulek.

„Kui tellid õigusabi Trinitist, on iga päev jõulud!“

Huubert Fürchtegott Maria von SantaClaus
Juhtivpäkapikk, esipiilur, kõikide susside kaitsja ja pahade laste hirm

Lendav saan kui ebaharilik õhusõiduk

Lisaks möödunud aastal nii Transpordi Varahalduse juhtimisele kui Nordic Aviation Group asutamisele pöörasime täiendavalt tähelepanu ka Jõuluvana lendava saaniga seotud õiguslikule regulatsioonile. Jah, lendav saan on õhusõiduk. Jah, tegemist on ebahariliku õhusõidukiga – selle käitamine erineb tavapäraste õhusõidukite käitamisest hoolduse, lennuomaduste või piloteerimise poolest. Oleme olnud ka läbirääkimistes valdkonna eest vastutava ministriga seoses Jõuluvana lendava saani osas eriregulatsiooni kehtestamisega, ent selles osas saame läbirääkimisi järgmisel kalendriaastal jätkata. Keeld üle 65-aastasele isikule ärilises lennundustegevuses piloodina tegutseda sai lahendatud – Taati asendavad sellel positsioonil vaheldumisi nii juba varem nimetatud päkapikk Huubert kui põhjapõder Ruudolf.

„Nad tõesti mõistavad minu jõuluäri eripärasid!“

Jõuluvana
Jõuluvana

Näita jõulurõõmu või anna kingid tagasi

Koostöös jõuluvanaga oleme 2015. aastal võtnud ette ka mitmeid uusi õigusülesandeid ning lahendanud mitmeid Taadile ettesattunud probleeme. Ka käesoleval hetkel oleme Jõuluvana esindades ning tema nimel välja saatmas nõudekirja, milles oleme sunnitud kõigile Jõuluvanaga iga-aastastele ühekordsetele kinketoimingutele suunatud kestvuskinkelepingu sõlminud isikutele esitama nõudekirja ning sama kestvuskinkelepingu ülesütlemisele suunatud avalduse. Ühe lausega: kõik seni saadud jõulukingid (jah, nii kolmeaastasena saadud vedur, kui pärast teisme-east väljumist salapäraselt kingipakkide sekka sattunud teatud ajakirja tellimus) tuleb tagastada ning pöördumatuid tagajärgi on vältida võimalik vaid tõelise jõulurõõmu ning hingesoojusega. Et meie poolt Jõuluvana nimel ning heakskiidul esitatud nõuete ning tingimustega täpsemalt tutvuda, leiad just Sinule adresseeritud nõudekirja siit.

Advokaadibüroo Triniti meeskond lubab omalt poolt teha kõik, et Jõuluvana tulemine eesootavate jõulupühade ajal õiguslike takistuste taha pidama ei jääks. Häid jõule!

Siim Maripuu, advokaat, Jõuluvana kliendihaldur

 

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']