Edukas esindus Riigikohtus pretsedenti loonud vaidluses Maksu- ja Tolliametiga

Triniti

Büroo partner ja vandeadvokaat Villu Otsmann esindas edukalt äriühingu juhatuse liiget pretsedenti loonud kohtuasjas Maksu- ja Tolliameti vastutusotsuse vaidlustamisel, millega nõuti juhatuse liikmelt äriühingu maksuvõla tasumist. 
Riigikohus märkis, et äriühingu juhatuse liikme tegevus äriühingu sisesuhtes ja sellest tulenevad rikkumised (nt väidetavalt kahjuliku tehingu tegemine) saavad tuua kaasa vastutusotsuse tegemise üksnes erandjuhul, kui tuvastatakse, et juhatuse liikme tegevuse eesmärk oli jätta maksud tasumata. Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ja andis Ringkonnakohtule juhised asja uueks läbivaatamiseks.

Vaidluse lahendas tavalise kolmeliikmelise kolleegiumi asemel halduskolleegiumi kogu koosseis.