Delfi kohtuasja toetavad 70 meediaorganisatsiooni

Triniti

Balti riikide suurim uudiste võrguväljaanne Delfi AS taotles, et kohtuasi seoses internetiteenuse pakkuja vastutusega kolmandate isikute loodud sisu eest, milles Euroopa Inimõiguste Kohus 10. oktoobril 2013 otsuse langetas, suunataks edasi Euroopa Inimõiguste Kohtu Suurkojale.

Taotlust kohtuasja suunamiseks Suurkojale toetasid 70 meediaorganisatsiooni, internetifirmat, inimõiguste eest võitlejate rühma ja akadeemilist asutust üle kogu Euroopa ja maailma.

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas kohtuasjas Delfi v. Eesti, et veebileht on rangelt vastutav sellel avaldatava kolmandate isikute genereeritud ja postitatud sisu eest. On ilmne, et selline otsus võib pärssida sõnavabadust internetis ja viib paljudes riikides tõenäoliselt selleni, et meedia hakkab internetikommentaaride võimalust vältima (vt. lähemalt siit).