EAS-i nõustamine vastuostude auditeerimisel

Triniti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tunnistas parimaks Advokaadibüroo TRINITI (Tamme Otsmann Ruus Vabamets) pakkumise äsjasel riigihankel militaarhangete vastuostude auditeerimiseks. TRINITI teostab vastuostude auditeerimist juba alates 2010. aastast ning jätkab seda tööd ka perioodil 2013–2014. Vastuost on kaitsealaste riigihangete puhul lepinguline tingimus, mille kohaselt müüja kohustub ostja riigist ostma kaupu, teenuseid, tegema investeeringuid või pakkuma turundusabi.

Eesti Vabariik on senini olnud seotud kolme vastuostupartneriga: 28.02.2007 allkirjastati vastuostulepingud Rootsi ettevõttega SAAB ja Prantsusmaa ettevõttega MBDA nende poolt toodetud lühimaa õhutõrjesüsteemi hankimiseks maksumusega 56 miljonit eurot. SAAB ja MBDA tegid aastatel 2008–2011 Eesti firmadelt üle 15 miljoni euro ulatuses oste. 03.06.2009 sõlmiti hankeleping Prantsusmaa ettevõttega Thales-Raytheon Systems kahe kolmedimensioonilise keskmaaradari hankimiseks maksumusega 22 miljonit eurot. Tänaseks on Thales-Raytheon Systems Eesti ettevõtetelt teostanud vastuoste ligikaudu nelja miljoni euro eest.

TRINITI on aidanud EAS-l kontrollida vastuostutehingute vastavust vastuostulepingule ning viia läbi vastuostutehingute auditeid, samuti toetanud EAS-i juriidilise nõuga auditeerimisprotsessi käigus. Tänaseks oleme nõustanud EAS-i pea 30 vastuostutehingu juriidilise ekspertiisiga seoses ning auditeerinud vastuostusid mahus ca 15 miljonit eurot. TRINITI nõustamismeeskonda vastuostude projektis kuuluvad advokaadid Karmen Turk, Mikk Põld ja Tõnis Tamme.