Aasta suurtehing: Tallinna Elektrijaama enamusosaluse omandamine

Triniti

Meie büroo ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Kristjan Rahu ning temale kuuluvat Horn Invest OÜ-d seoses 85 % osaluse omandamisega OÜ-s Tallinna Elektrijaam. Tehingu kogumaksumus on 90 miljonit eurot ja seda finantseerisid AS Swedbank ja AS SEB Eesti. Tegemist on ühe suurima tehinguga Eestis 2011. aastal ja ühe mahukaima management buyout-tüüpi omandamistehinguga Eesti M&A tehingute ajaloos.

Nõustasime Horn Investi ja Kristjan Rahu läbirääkimistel müüjatega  – Dalkia International S.A. ning AS-iga Tallinna Küte ning läbirääkimistel AS-ga Swedbank ja SEB-ga tehingu finantseerimiseks sõlmitud sündikaatlaenulepingu ning selle tagatiste osas. TORVi meeskonda juhtis advokaat Ergo Blumfeldt, koostöös Liina-Maarja Uuemõisa ja Mikk Põlluga.

Tallinna Elektrijaam OÜ käitab Tallinnas Väol elektri ja soojuse koostootmisjaama, mis kasutab kütusena puiduhaket ja freesturvast. Elektrijaama võimsus on 25 MW ja soojusvõimsus 49 MW. Jaama planeeritud elektritoodang on kuni 180 GWh/aastas ja soojuse toodang kuni 500 GWh/aastas.