Hoiuste hüvitamise piirmäär tõusis 100 000 euroni

Triniti

Raha arvelduskontol hoidmine, tähtajaline- või säästuhoius on lihtne ja turvaline investeering. Kuigi hoiuse intressid ei ole reeglina kõrged, on oluliseks eeliseks hoiuse riigipoolne garantii ka sellises vähetõenäolises olukorras nagu krediidiasutuse pankrot või saneerimine.

Hoiustajate efektiivsema kaitse ning usalduse suurenemise eemärgist tulenevalt võttis riigikogu    veel eelmise aasta lõpus vastu seaduse, millega tõstis riigi poolt hoiuste hüvitamise piirmäära seniselt 50 000 eurolt 100 000 euroni.

Hoiused hüvitatakse koos kogunenud intressiga

Eelnõuga muudeti tagatisfondide seadust nii, et alates 1. jaanuarist 2011.a. on iga hoiustaja hoiused ühes krediidiasutuses kuni, kuid mitte rohkem kui 100 000 EUR ulatuses 100% tagatud. Tegemist on maksimaalse piirmääraga, millest rohkem ei ole hoiustajatel õigus riigilt hüvitist saada.

Samas tagatakse ja hüvitatakse hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga. Hüvitamisele kuuluva hoiuse suuruse arvestamiseks liidetakse sama isiku ühes pangas asuvad kõik hoiused ja neile arvestatud intressid. Kui hüvitamisjuhtumid toimuvad korraga näiteks kahes krediidiasutuses, makstakse samale hoiustajale hüvitis välja mõlemas krediidiasutuses.

Muuhulgas kuuluvad Tagatisfondi poolt tagamisele ja hüvitamisele kõik tavapärasest hoiuseintressist kõrgema intressiga hoiused (st intressimäära suurus ei oma tagamisel ja hüvitamisel tähtsust).

Hüvitise väljamaksmist alustatakse hiljemalt 10 tööpäeva möödumisel hoiuste peatamise päevast. Samuti on lühendatud hoiuste hüvitamise perioodi 3 kuult 20 tööpäevani. Erandkorras võib seda protsessi pikendada 10 tööpäeva võrra. Kui peaks juhtuma, et Tagatisfond ei ole eelpool nimetatud summat tähtaegselt välja maksnud, või on makstud ettenähtust väiksema hüvitise, siis on hoiustajal õigus esitada Tagatisfondi vastu nõue. Samas säilib hoiustajatel saamata jäänud hoiuste summade osas nõudeõigus ka pankrotti läinud krediidiasutuste vastu.

Tagatud ka ettevõtjate hoiused

Üheks äärmiselt oluliseks muudatuseks on ka juriidiliste isikute hoiuste tagamine samuti 100 000 euro ulatuses, mis enne Tagatisfondi kaitse alla ei kuulunud. Tagatisfond tagab hoiused Eesti krediidiasutustes kui need on seotud piiriülese tegevusega.

Seadusmuudatusega jäeti samaks investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute hüvitamise piirmäär. Investeeringud hüvitatakse 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas ja kohustusliku pensionifondi osakuomanikele hüvitatakse täies ulatuses hüvitamisele kuuluv kahju kuni 10 000 eurot ning 90% ulatuses kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot.

* Artikkel on ilmunud LHV ajakirjas Investeeri nr.1 2011. Artikkel valmis koostöös jurist Kadri Rebasega.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']