Euroopa Liidu sinine kaart – kas see lihtsustab välismaalase värbamist?

Triniti

19.06.2011 jõustusid välismaalaste seaduse muudatused. Ühe muudatusena lisandus kolmandate riikide kodanikele täiendav õiguslik alus Eestis töötamiseks – kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud Taanis, kasutuselolev Euroopa Liidu sinine kaart.
Euroopa Liidu sinise kaardi andmise üldised alused ja põhimõtted on paika pandud vastavasisulises Euroopa Liidu direktiivis. Direktiivi kohaselt peaks kõrgelt kvalifitseeritud töötajatel ning nende pereliikmetel olema lihtne ning kiire võimalus elamisloa – Euroopa Liidu sinise kaardi – saamiseks. Siiski on sellele heale mõttele vaatamata sinise kaardi taotlemine mõnevõrra keerukam, kui võiks eeldada.

Kas sinise kaardi taotlemine on lihtsam võrreldes tavalise elamisloa taotlemisega?

Lühidalt vastates – ei ole lihtsam. Nimelt on Euroopa Liidu sinise kaardi taotlemine võrreldes nö tavalise elamisloa taotlemise protsessiga hoopis mõnevõrra keerulisem ja aeganõudvam. Ilmselt seetõttu on see asjaosalistele ka vähematraktiivne.

Nimelt – selleks et võimalik tulevane töötaja saaks taotleda Euroopa Liidu sinist kaarti, peab tööandja temaga sõlminud vähemalt 1-aastase tähtajaga töölepingu, või olema teinud töötajale siduva ettepaneku ta vähemalt 1 aastaks tööle võtta, juba enne loa taotluse esitamist. Kuna töö- või ametikoht, millele tööandja soovib välismaalast palgata, peab ilmtingimata eeldama kõrgemat kvalifikatsiooni, on enne loa taotlemist vajalik läbida välismaalase kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetlus.

Kas Euroopa Liidu sinine kaart lihtsustab välismaalase värbamist?

Vaatamata eeltoodud mõnevõrra bürokraatlikele nüanssidel on Euroopa Liidu sinisel kaardil siiski ka positiivseid külgi. Nimelt, erinevalt tavalisest elamisloa taotlusest, saab Euroopa Liidus sinise kaardi taotlust esitada Eestis kohapeal kohalikus Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teeninduses. Samuti võib sinise kaardi omanik olla selle kehtivuse ajal lühiajaliselt töötu ilma et ta elamisloa kehtivus lõppeks. Lisaks on positiivne, et kui töötaja on sinise kaardi alusel Eestis elanud vähemalt 2 aastat, ei pea ta teise tööandja juurde tööle asumiseks taotlema uut elamisluba.

Kokkuvõtvalt – kuigi esmapilgul võib Euroopa Liidu sinise kaardi taotlemine ning taotluse menetlus tunduda keerukam ja bürokraatlikum, soovitan kõrgelt kvalifitseeritud töötajate puhul seda võimalust siiski julgemalt kasutada.

Sinise kaardi omanikul ei ole vaja töökoha vahetumisel taotleda uut elamisluba. See on eriti oluline olukorras, kus uus tööandja on huvitatud välismaalase kiirest tööleasumisest, mida tavaolukorras takistab elamisloa puudumine. Minu hinnangul pikemas perspektiivis see kindlasti hõlbustab kõrgelt kvalifitseeritud töötajate töötamist Eestis.

Siiski soovitame kindlasti enne piiritaguse töötaja värbamist endale tema töölevõtmisega seonduv menetlus selgeks teha ning vajadusel kindlasti küsida nõu asjatundjatelt. Oleme meeleldi valmis nõu ja jõuga neis küsimustes abiks olema.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']