Euroopa äriühing: argumendid poolt ja vastu

Triniti

Euroopa Äriühing (Societas Europae – SE) on juriidiline isik, mille põhikirjajärgne kapital on jagatud aktsiateks. SE asutamine tähendab, et ühingud, mis tegutsevad erinevates EL-i liikmesriikides, moodustavad ühtse juriidilise isiku ning seega tegutsevad kogu EL-is samu reegleid järgides.

SE moodustamine

SE moodustatakse ja seda käsitletakse kui aktsiaseltsi, mis allub selle liikmesriigi regulatsioonile, kus SE on registreeritud.

SE-d on võimalik asutada neljal viisil. Erinevatest liikmesriikides pärit: 1) ühingute ühinemisega; 2) ühingute ümberkujundamisega; 3) tütar-SE moodustamisega; 4) valdus-SE moodustamisega.

SE kapitalinõue on 120 000 eurot. Isegi, et esmapilgul tundub see summa küllalt suur, siis SE moodustamisel, kui ühinevad mitmed erinevates liikmesriikides eksisteerivad ühingud, on enamikel juhtudel see summa väiksem, kui miinimumkapitalinõue vastavate ühingute moodustamisel siseriiklike seaduste alusel.

Liikmesriikide seadusandlus kohaldub ka SE-le

Isegi, et asutamise reeglid ja SE tegutsemise reeglid on EL-i liikmesriikides samad, on oluline meeles pidada, et paljud küsimused on reguleeritud selle riigi seadusandluse poolt, kus SE on registreerid ja mõningates küsimustes kohaldab selle riigi õigus, kus SE tegutseb. Täpsemalt: maksu asjades, raamatupidamise, intellektuaalomandi küsimustes, konkurentsi, maksejõuetuse ja likvideerimise küsimustes, juhtorgani liikme vastutuse osas jne kohaldub liikmesriigi siseriiklik õigus.

Registrijärgset asukohta on lihtne üle viia

SE registrijärgset asukohta  on lihte üle viia ühest liikmesriigist teise liikmesriiki. Viimast ei saa teha liikmesriikide siseriiklike seaduste alusel. Selline üleviimine ei tähenda uue juriidilise isiku moodustamist või SE likvideerimist. Samas tuleb märkida, et SE-d saab küll registreerida igas valitud liikmesriigis, kuid registrijärgne asukoht peab olema samas liikmesriigis kus on alaline juhtorgani peakorter.

Selge eristumisvõime

Kui on teada vaid ühingu lühend, siis on vahel üpris keeruline vahet teha, kas tegu on aktsiaseltsi või osaühinguga. Samal ajal SE puhul sisaldub lühend „SE“ alati nimes. Ainult SE tohib kasutada vastavat lühendit oma nimes.

Töötajate kaasamine

SE määrus näeb ette töötajate kaasamise protseduuri, mis on Balti riikide jaoks ebatavaline. Vastav küsimus on ilmselt SE-d asutades ka kõige delikaatsem. Töötajate kaasamine on võimalik järgmistel viisidel: 1) töötad moodustavad osa ühingu nõukogust; 2) töötajad on esindatud selleks eraldi moodustatud organis; või 3) võib töötajate kaasamiseks kokku leppida ka teistes mudelites, aga oluline on, et neile antaks regulaarset informatsiooni ühingu tegevuse kohta, ja et täidetud oleks konsulteerimiskohustus.

SE sobib suurematele ja rahvusvahelistele ühingutele

Senine Euroopa praktika näitab, et SE vorm sobib pigem suurematele äriühingutele. Hetkel on Balti riikides SE-na registreeritud mitmed kindlustusühinguid nt Mandatum Life Insurance Baltic SE, Swedbank Life Insurance SE, Compensa Life Vienna Insurance Group SE ja ERGO Insurance SE. Vastavalt teiste EL-i liikmesriikide praktikale sobib SE ka pankadele, IT ja ravimifirmadele ja teistele ühingutele, kes tegelevad piiriülese äriga korraga mitmes Euroopa riigis.

Autorid: Tõnis Tamme ja Maarja Pild

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']