Estonian Air müüs peahoone Tallinna Lennujaamale

Triniti

Meie büroo advokaadid nõustasid AS-i Estonian Air Tallinnas, Lennujaama tee 12 asuva peahoone müügi ja sellega seonduva rahastamise korraldamisel.

Lisaks peahoone müügile AS-le Tallinna Lennujaam hõlmas kokkulepe ka Estonian Airile kuulunud angaari ning tehnilisi hooneid. Peahoone müük on osa käimasolevast AS Estonian Air restruktureerimiskavast. Tehingu õiguslikuks vormiks oli hoonestusõiguse lõpetamine ning ehitiste muutumine kinnistu olulisteks osadeks, mille eest AS Tallinna Lennujaam tasus AS-ile Estonian Air hüvitisena 7,5 miljonit eurot. Rahvuslik lennufirma jätkab peahoone kasutamist vähendatud mahus rentnikuna.

TORV-i tehingumeeskonna poolt koordineeris peahoone müügi ja seonduvate õigusküsimuste nõustamist advokaat Ramil Pärdi.