Esindasime edukalt Äripäeva vaidluses Eerik-Niiles Krossi tulevikku suunatud hagi tagamise osas

Triniti

Riigikohus andis 25. mail 2015 hinnangu olulisele küsimusele – kas ja kuidas võib ajakirjandust piirata nn hagi tagamise korras ehk siis enne jõustunud kohtuotsust. Mujal Euroopas on olnud ajakirjanduse sellisel viisil piiramine juba aastaid küsimus, mida kohtud ikka ja jälle on lahendada saanud. Eesti riigikohus on enda arvamuse kujundanud nüüd.

„Riigikohus sõnastas kaks põhimõttelist seisukohta. Esiteks, tulevikku suunatud sõnavabaduse piiramine peaks hagi tagamise korras olema võimalik vaid erandjuhtudel. Teiseks, hagi tagamise üle otsustamisel sõnavabaduse piiramise nõuetes tuleks kohtutel lähtuda tsiviilkohtumenetluses olemasolevast võimalusest kuulata eelnevalt ära teine pool. Siinkohal lisan, et tavapärane hagi tagamine toimub teist poolt ärakuulamata ning ühe tööpäeva jooksul. Üldiselt ei ole olnud seni Eestis tavaks meediavaidluste puhul kostjat enne otsustamist ära kuulata“, kommenteeris Karmen Turk Äripäevas.

Hagi tagamist meediavaidlustes, kus kohus keelab info tulevikus avaldamise, tuleb kohelda erilise ettevaatlikkusega. Rahvusvahelise meediaõiguse õpiku autorite E. M. Barendi ja L. Hitchensi hinnangul on tegemist kohtuliku eeltsensuuri meetmega. Lähtudes euroopalikust väärtusest, kus meedial on ühiskonnas vahikoera ülesanded ning ajakirjandusvabadust loetakse demokraatliku ühiskonnakorralduse eelduseks, ei saa kindlasti hagi tagamine olla igal juhul ja alati põhjendatud. Seepärast on riigikohtu fundamentaalseid põhiõigusi toetavad seisukohad tervitatavad.

LOE ka:
Äripäev: “Poliitik Krossil ei õnnestunud Äripäeva suukorvistada”