Esindasime Äripäeva mahukas meediavaidluses

Triniti

Vaidluse all oli ligi 70 avaldatud väidet erinevatest Äripäeva artiklitest seoses uusarendusrajooniga Tallinna külje all. Esimest korda nõustusid kohtud sellega, et ajakirjandusel on õigus kasutada nn “tavakeelt” kajastamaks tuntud ärimeeste tegevust viidates ärimehele ning mitte juriidilis-korrektselt ettevõtete nimedele. Täpsemalt, kohus nõustus, et kuivõrd hageja on äriühingutes kas ainuosanik/aktsionär ning juhatuse/nõukogu liige, siis mõistliku inimese arusaama järgi on korrektne nimetada hagejat ka füüsilise isikuna nt kinnisvaraarendajaks. Peame selle põhimõtte kinnistamist kohtupraktikas oluliseks vältimaks kantselliitlikku ajakirjandust, sest teadaolevalt on juriidiline isik abstraktsioon ning tegutseb oma organite juhatuse ja nõukogu kaudu.

Samuti rõhutab otsus põhimõtet, et isikut iseloomustav, ka negatiivne hinnang (nt vägivaldne isik), ei ole faktiväide, mille tõesust või väärust ajakirjandus peaks tõendama.

Kohus on täpsustanud ka ümberlükkamise nõude “samas kohas” tingimust. Nimelt nõustus kohus Äripäevaga, et range  “samas kohas” ümberlükkamise avaldamise nõude rahuldamine võib viia absurdsete olukordadeni, kus meedias ilmuks tühjade lehtedega väljaanded. Seega piisab “samas kohas” nõude täitmiseks sellest, kui ümberlükkamist sisaldav avaldus on tehtud samal leheküljel algse avaldusega.

Klienti esindasid vandeadvokaat Karmen Turk koostöös juristiga Maarja Pild.