Esindame Eesti Advokatuuri põhimõttelises vaidluses riigiga

Triniti

TRINITI advokaat ja juhtiv partner Villu Otsmann esindas 29.12.2015 Tallinna Halduskohtus Eesti Advokatuuri vaidluses Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga.

Vaidluse all on õigusriigi ja -süsteemiga seotud põhimõtteline küsimus – kuidas on rahastatud riigipoolne õigusabi osutamine, sh kas riigi õigusabi on advokaatide sotsiaalne kohustus või ettevõtlus, kas 2014.a. riigieelarve on selles osas põhiseaduspärane ning milline on vaidluse osapoolte kaalutlusruum nendes küsimustes.