Eelistagem Eesti hankemenetlust!

Triniti

Nii Balti riikide vaheliste koostööprojektide kui riigihankekohustusele allutatud ülebaltiliste äriühingute tegevuse käigus tekib praktiline küsimus, kas hangete läbiviimisel eelistada Eesti, Läti või Leedu vastavat regulatsiooni?

Äsja uurisime seda küsimust koos oma TRINITI koostööpartneritega tulevase Rail Baltic ühisettevõtte asutamise õigusliku analüüsi (TRINITI Rail Baltic Joint Venture Study 2013) raames ning jõudsime järeldusele, et võimalusel tuleks eelistada Eesti riigihankemenetlust ja seda peamiselt järgmistel põhjustel:

–           Eestis ei saa pärast hankelepingu sõlmimist lepingu kehtivust mõjutavat vaidlustust reeglina enam esitada. Lätis ja Leedus saab vaidlustuse esitada kuni 6 kuud pärast lepingu sõlmimist.

–           Eestis saab vaidlustuse esitada 7 tööpäeva jooksul pärast hankija vastavat otsust. Lätis ja Leedus on see periood teatud juhtudel kuni 15 päeva.

–           Eestis vaidlustatakse kokkuvõttes suhteliselt väike protsent riigihankeid (4-5 protsenti). Leedus on see samuti 3 protsenti, võrrelduna Läti 13-14 protsendiga.

–           Keskmiselt kulub Eestis n.ö lepingu ootel riigihanke vaidlustamisele kuni 6 kuud, enamikul juhtudel aga lõppeb vaidlus vaidlustuskomisjoni otsusega (30 päeva vaidlustuse esitamisest kuni otsuse langetamiseni). Naabrite juures aga menetletakse ka lepingu ootel hankevaidlusi üldkorras, mistõttu Leedus võib kohtuvaidlusele kuluda kuni 10 kuud ning Lätis 2-5 aastat!

Kuigi kõigi kolme Balti riigi riigihankemenetluste aluspõhimõtted baseeruvad EL-i õigusel on ülaltoodust ilmne, et vaidluste lahendamise protseduurides ja ajakavas eksisteerivad olulised erinevused Eesti regulatsiooni kasuks.

Suurte piiriüleste projektide puhul võib koordineeritud ühishange hoida kokku olulisel määral aega ja raha ning heameel on tõdeda, et riigikaitse ja meditsiini vallas on sellist koostööd Balti mere piirkonnas juba edukalt ka tehtud:

–           2009. aastal viisid Eesti ja Soome läbi ühishanked kolmemõõtmeliste keskmaaradarite ostmiseks;

–           2012. aasta mais sõlmisid Balti riikide avaliku tervishoiu ja sotsiaalministrid partnerlusleppe ühishanke teel ravimite ning meditsiiniseadmete ostmiseks;

–           2012. aasta juunis allkirjastasid Balti riikide kaitseministrid kokkulepe laskemoona soetamise ühishanke läbiviimiseks.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']