Ka MTÜ-d peavad autoritele tasu maksma

Triniti

Esindasime edukalt MTÜ-d Eesti Esitajate Liit vaidluses Spordiklubi Reval-Sport MTÜ vastu hüvitise ja viivise väljamõistmiseks ning õiguste rikkumisest hoidumise kohustamiseks. Vaidluse põhiküsimuseks oli, kas muusika üldsusele suunamisega tegelevad mitteärilised organisatsioonid peavad tasuma autoriõiguste kasutamise eest tasu esitajatele ja fonogrammitootjatele.

Nii Harju Maakohus kui Tallinna Ringkonnakohus leidsid, et Eesti Esitajate Liidul on õigus nõuda spordiklubilt tasu muusika esitamise eest. Tallinna Ringkonnakohus mõistis kostjalt välja hageja kasuks hüvitise hagi esitamisele eelnenud kolme aasta eest. Riigikohus ei võtnud Spordiklubi Reval-Sport MTÜ kaebust menetlusse ja seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu poolt tehtud otsus. Eesti Esitajate Liitu esindas kohtus meie büroo vandeadvokaat Klen Laus.