Advokaadid blogivad

Konsulaarsuhete Viini konventsioon

Riikidevahelise suhtluse vormi ja reeglid panevad olulisel määral paika kaks rahvusvahelist lepingut: diplomaatiliste suhete Viini konventsioon 1961. aastast ning konsulaarsuhete Viini konventsioon 1963. aastast. Kui esimene neist käsitleb eelkõige suhteid riikide kui rahvusvahelise õiguse subjektide vahel, siis konsulaarsuhete konventsioon keskendub konsulaarülesannete täitmise kaudu riikide kodanike, nii üksikisikute kui juriidiliste isikute, huvide kaitsmisele teises riigis konsulaarasutustes Loe edasi

PPP ehk avaliku ja erasektori koostöö Eestis on võimalik ja vajalik

Viimastel nädalatel Eestis palju kõneainet pakkunud avaliku ja erasektori koostöö (Public Private Partnership – PPP) on Maailmapanga definitsiooni kohaselt igasugune avaliku sektori isiku või asutuse ning eraettevõtja vaheline kokkulepe avaliku vahendi või teenuse pakkumiseks, milles eraettevõtja kannab olulist riski ja majandamise vastutust. Loe edasi

Räägime Rail Balticust, aga räägime päriselt!

Rail Balticu temaatika on Eesti inforuumis juba viimased pool aastat kirglikku kõneainet pakkunud, eriti värvikaks on seisukohavõtud muutunud viimastel nädalatel. Paraku pole emotsionaalseks kiskuv dispuut loonud erinevate vaadete võrdluses eeldust mõistlikuks lahenduseks ja n-ö ühiskondlikuks kokkuleppeks nagu see tundub olevat saavutatud meie lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus. Loe edasi

Läti maksuime – veidi jama, palju head*

Lätis alustavatele väikeettevõtetele loodud maksureeglid on sealset ettevõtlusmaastikku tublisti elavdanud ning nn maksuime idee vääriks kaalumist meilgi, usub advokaadibüroo TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Viis aastat tagasi majanduskriisi haripunktis loodi Lätis mikroettevõtete jaoks eraldi maksurežiim. Eelkõige selleks, et julgustada inimesi suurenenud tööpuuduse ja majandussurutise tingimustes oma äriga alustama, et nii kogu majandust elavdada. Mikroettevõtted Loe edasi

Euroopa äriühing: argumendid poolt ja vastu

Euroopa Äriühing (Societas Europae – SE) on juriidiline isik, mille põhikirjajärgne kapital on jagatud aktsiateks. SE asutamine tähendab, et ühingud, mis tegutsevad erinevates EL-i liikmesriikides, moodustavad ühtse juriidilise isiku ning seega tegutsevad kogu EL-is samu reegleid järgides. Loe edasi