Avaliku võimu vastutus ebaõige konkursi eest

Triniti

KÜSIMUS: Kas avalik võim vastutab ebaausa konkursi tulemusel kaotatud ettevõtlustulu ja konkurentsi kahjustamise eest?

Näide advokaadibüroo Tamme & Otsmann hiljutisest kohtupraktikast: ettevõtja tegi parima pakkumise vara üürimiseks kütteteenuse osutamise eesmärgil. Konkursi võitis teine pakkumine, kuid tulemused tühistati. Samas vara on teise pakkuja reaalses kasutuses ning et seda olukorda keeldutakse muutmast, esitas ettevõtja kahjunõude.

Tuuleveski

Creative Commons License
Autoriõigused kuuluvad: Andy Stephenson.

VASTUS

 • Avalik võim kaotatud ettevõtluse ja turusuhete moonutuse eest pigem ei vastuta.
 • Isikul ei ole subjektiivset materiaalset õigust nõuda võimalust tulu teenimiseks, vaid üksnes õigus nõuda menetluslikku kaitset.
 • Kohtute seiskohad ei olnud järjekindel ning värske pretsedent sisaldab eriarvamust – võimalus teistsugusteks lahenditeks tulevikus?

SOOVITUS

 • Ebaõige või –ausa konkursi puhul tuleb viivitamatult taotleda esmaste õiguskaitsevahendite rakendamist, et konkursi tulemused ei realiseeruks ning seada eesmärk asja uuele läbivaatamisele.
 • Kui eeltoodu ei anna tulemust tuleks siiski kaaluda kahjude hüvitamise nõuet, et luua pretsedentlahendit suunas, mida on toetanud I ja II astme halduskohus. Ebaaus konkurents võiks mõnel juhul siiski olla hüvitatav.

SEADUS

 • Võrdse kohtlemise põhimõte (põhiseaduse § 12).
 • Ettevõtlusvabadus (põhiseaduse § 31).
 • Kahju hüvitamine tsiviilõiguses ja selle ulatus normi eesmärgist sõltuvalt (võlaõigusseaduse 127 lg 2).
 • Kahju hüvitamine ja selle piirangud haldusõiguses (riigivastutuse seaduse § 7).

PÕHJENDUSED:

I LAHEND (Tallinna Linnavalitsus vs V.A.O. Grupp – riigikohtu lahend 3-3-1-15-01 (erikogu))

 • Kokkuvõte: ettevõtjale avaliku võimu vara kasutusse andmisega konkurentsieeliste loomine riivab nii võrdse kohtlemise põhimõtet kui ettevõtlusvabadust.
 • Kohaliku omavalitsuse seisund erineb oma vara kasutusse andmisel situatsioonist, milles on eraisikud, sest tehes valiku huvitatud isikute seast, teostab linn avalikku võimu ning avalike ülesannete täitmiseks mõeldud vara kasutusse andmisel tuleb teha põhjendatud kaalutlus, et vältida isikute ebavõrdset kohtolemist.
 • Konkurss peab avalike huvide kõrval kaitsma ettevõtja huvi:
  1) saada võrdsetel alustel enda kasutusse avaliku võimu poolt pakutavat ja;
  2) et avalik võim ei loo teistele isikuteole vara üleandmisega põhjendamatuid konkurentsieeliseid.

II LAHEND (RER vs Vabariigi Valitsus – riigikohtu lahend 3-3-1-30-02)

 • Kohus tunnustas ettevõtja subjektiivset õigust võrdsetel alustel ja ausa konkursi põhimõttel osaleda erastatava vara ostmisel ning möönis ettevõtlusvabaduse rikkumise võimalust ebaausa konkursiga.

III LAHEND (Avoterm vs Mõisaküla vallavalitsus – riigikohtu lahend 3-3-1-66-09)

 • I ja II astme kohus leidsid et ettevõtlustulu kaotus on kahjuna hüvitatav, riigikohus sellega ei nõustunud.

Kokkuvõte: Ettevõtlusvabadus osaleda avaliku võimu konkursil ei ole kaitstud kahjude hüvitamise nõudega. Kahju hüvitamise nõue ulatub üksnes osalemise nurjumise tõttu kasutuks muutunud kulutuste hüvitamisele.

ERIARVAMUS III LAHENDILE

 • Haldusõiguses tuleb hoiduda VÕS läbimõtlematust kohaldamisest ja kohaldada tuleb (ainult) riigivastutuse seadust.
 • Riigivastutuse seadus on eesmärgistatud olukorra taastamisele, mitte kahjude hüvitamisele.
 • Konkreetses asjas rikuti konkursi menetlusnõuded – seega on hüvitatavad menetluskikud kahjud.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']