Eesti piirivalve sai uue multifunktsionaalse reostustõrjelaeva

Triniti

Augusti alguses andis Siseministeerium Politsei- ja Piirivalveametile Tallinnas üle uue mitmeotstarbelise reostustõrjelaeva PVL-101, mis sai Eesti kutselise piirivalve ülesehitaja ja esimese ülema kindral Kurvitsa nime.

Nõustame koos mereõiguse büroo Consolato del Mare spetsialistidega laeva tellijat alates 2010. aasta aprillist, kui sõlmiti leping riigihanke võitnud peaehitaja Uudenkaupungin Työvene OY-ga Soomest.

Diisel-elektriajamiga alus on 63,6 meetrit pikk, 10,2 meetrit lai ning 4,6-meetrise süvisega. Laeva varustus, manööverdamise, jääs sõitmise ja jäämurdmise omadused on väga head ning võimaldavad pääste- ja reostustõrjetöid teha ka väga rasketes ilmastikutingimustes, samuti suudab PVL-101 osaleda tulekustutustöödel ja liikuda keemiaõnnetuse piirkonnas.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüdi sõnul hakkab Kindral Kurvits tegema järjepidevat ennetus- ja seiretööd, mille üks eesmärk on takistada ka tahtlikku reostamist.  „Laev on võimeline sündmuskohale jõudma hiljemalt kuue tunniga ning alustama tööd 12 tunni jooksul alates õnnetuse toimumise hetkest,“ ütles Küüt. PPA peadirektor lisas, et laeva meeskonna suuruseks on tavaoludes 12 kuni 14 inimest, kuid mereõnnetuse korral on laev suuteline võtma pardale vähemalt 150 inimest.

Eesti vastutusala ohustatumad piirkonnad on Läänemeri ja Soome laht, kus ristuvad Vene, Soome, Rootsi ja Eesti sadamatest väljuvate ning sinna suunduvate kauba- ja reisilaevade ning tankerite teed. Laev hakkabki tööle nendes rängimate tagajärgedega reostusõnnetuste tõenäolistes toimumiskohtades.

Eesti merereostustõrje võimekuse tõstmiseks vajalik laev soetati Euroopa Regionaalarengu Fondi 28 121 005 euro suuruse toetuse abil. Ka Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn avaldas veendumust, et uus mitmeotstarbeline laev suurendab oluliselt Eesti suutlikkust merereostusega toime tulla. Riik panustas omaosalusena suurprojekti 4 959 523 eurot.