Äripäeva oluline võit ajakirjandusvabaduse kaitsel

Triniti

Eerik-Niiles Kross esitas Äripäeva vastu hagi seoses 14.07.2014 ilmunud artiklis „Korruptsioonivastane Kross abistas skeemipunujaid“ avaldatuga.

Lisaks esitas Kross ka hagi tagamise taotluse, mille Harju Maakohus rahuldas ning mille tulemusena ei võinuks Äripäev kuni põhivaidluse lõpuni taasavaldada vaidlusaluseid lauseid.

Äripäev vaidlustas hagi tagamise määruse ning Tallinna Ringkonnakohus leidis, et hageja taotletud ja maakohtu kohaldatud hagi tagamise abinõu ei vasta hagi tagamise eesmärgile ja on kostjat ülemäära koormav.

Ringkonnakohus nõustus, et rakendatud abinõu ei oma ilmselgelt otsuse täitmisele mingitki mõju. Küll aga võib oluliselt piirata ajakirjanduse (konkreetse väljaande kaudu) väljendusvabadust, kuna konkreetsete väljendite (lausete) kasutamise keelamine ei ole piiratud mitte ainult vaidlusaluses artiklis kajastatud eluliste asjaolude kontekstis, vaid hageja kohta üldse.

Eerik-Niiles Kross on vaidlustanud määruse Riigikohtus.

Äripäeva AS-i esindas vandeadvokaat Karmen Turk.

LOE ka:
Äripäev: Kross soovis Äripäeval keelata kahe lause kasutamise
ERR: Karmen Turk: kas ülekäte on ajakirjandus või Eesti kohtusüsteem?