Saksa investorite nõustamine Tallinna sadamapiirkonna kaubanduskeskuste omandamisel

Triniti

Meie tehingunõustajate meeskond nõustas Saksamaal registreeritud kinnist investeerimisfondi, mis läbi oma tütarühingu omandas Bestok Kinnisvara OÜ-lt kaks kaubanduslikku kinnistut Tallinna sadamapiirkonnas – Merekeskuse aadressil Mere puiestee 10 ning Lootsi Kaubakeskuse aadressil Lootsi 8 (loe ka Delfi.ee-s ilmunud artiklit).

Tehing oli unikaalne ühelt poolt selle poolest, et tegemist oli ühe esimese Saksamaal registreeritud kinnise investeerimisfondi investeeringuga Eesti Vabariiki, teisalt oli tegemist ühe vähese õnnestunud võlgade restruktureerimisega, kus pankrotimenetluste algatamine ning ajutise pankrotihalduri määramine ei lõppenud pankroti väljakuulutamisega, vaid kohtu ja ajutise pankrotihalduri järelevalve all viidi tehing lõpule turutingimustel ning Bestok Kinnisvara võlausaldajad said oma nõuded vastavalt kokkulepetele rahuldatud.

Tamme Otsmann Ruus Vabamets meeskond, mida juhtis ühinemiste ning omandamise osakonna juht partner Tõnis Tamme, nõustas omandajat õigusliku auditi läbiviimisel, läbirääkimisel müüja ning müüja suurima võlausaldaja Swedbank AS-iga ning finantseerimis- ning tagatislepingute läbirääkimisel ning vormistamisel Nordea Bank plc Eesti filiaali ning LHV Pank AS-iga.