7 soovitust maksejõuetusest hoidumiseks

Triniti

Majanduskeskkonna negatiivsetest muutustest tulenevalt on muutunud ka rõhuasetused õigusabis, mida äriühingud viimastel aastatel rohkem vajavad. Alljärgnevalt toome Teieni mõningad üldisemat laadi tähelepanekud-soovitused, mille järgimisest võiks ettevõtjatel maksejõuetuse ennetamisel ja ärahoidmisel abi olla.

1. Koosta või ajakohasta äriplaan. Äriplaan peaks lisaks aastapõhistele numbrilistele mõõdikutele kirjeldama ka äriühingu pikemaajalisi eesmärke, strateegiaid ja tegevusi. Jälgi plaani täitmist igakuiselt, aruta reaalseid majandustulemusi ettevõtte võtmeisikutega saamaks aru, mis on edu või ebaõnnestumise põhjused. Vajadusel vii muutused kiirelt ellu.

2. Tunne oma turgu. Adekvaatne turundus ja hinnakujundus on majanduslanguse aegadel ülioluline. Äri laiendamise ja kasvu võimalused ei ole turult kadunud, kuid enne tuleks kriitiliselt üle vaadata senine toodete ja teenuste portfell, hangete, üldkulude ja tööjõu hinnatase ning “headel aegadel” kujunenud ärimudeli jätkusuutlikus tervikuna.

3. Hajuta riske. Ühest kliendist või hankijast sõltumine kujutab endast äritegevuse jätkuvusele suurt riski. Vaid ühele valdkonnale suunatud äri “nakatub” tarneahela teises otsas tekkinud probleemist liialt kergesti, n. ajalehtede väiksemad tiraažid mõjuvad nõudlusele paberitööstuses, mille järgselt satub kriisi metsatööstus, omakorda mõjutades masinatööstusi, mis kõiki eelnimetatud majandusharusid tootmisvõimsustega varustasid. Ka pikaajalise tasuvusega suuremahuliste investeeringute finantseerimine lühiajaliste laenudega võib krediidituru ja –tingimuste karmistudes muutuda tõsiseks probleemiks.

4. Tegele oma võlgnikega. Enne tõsisemate ärisuhete sõlmimist uuri põhjalikult koostööpartneri tausta. Kahtluse korral rakenda (osalist) ettemaksu. Väljasta arved aegsasti ning sea sisse maksedistsipliini süsteemne kontroll. Probleemide korral vaata kohe üle kokkulepitud krediidilimiidid ja –tähtajad ning vajadusel muuda neid. Ära tee reeglitest erandeid ka vanadele või tuntud klientidele. Kui äripartner jääb siiski võlgu, siis ära lükka probleemiga tegelemist edasi ning uuri välja makseraskuste tegelikud põhjused.

5. Võta raha vastu! Vastutasuks lepingupartneri adekvaatsele käitumisele ning mõistlikele selgitustele ja ettepanekutele lepi kokku uued tähtajad, alternatiivsed makseviisid või uued maksetingimused. Kui makseraskused on tõsised siis võta vastu ka osaline makse, tagatis, vms, sest nõuete rahuldamise protsent pankrotimenetluses on reeglina väga väike ning protsess ise kulukas ning võtab kaua aega. Finantsiline likviidsus ning kaasnev manööverdamisruum on kriisiaegadel väga tähtis, et mitte lasta väiksematel maksehäiretel ja probleemidel tekitada laastavat doominoefekti.

6. Küsi aegsasti spetsialistilt nõu. Kas Teie ettevõtte tarnelepingud ikka sisaldavad omandireservatsiooni klauslit? Kas võlgnikult saadud saneerimisettepanek tuleks vastu võtta või pole pandipidajana põhjust muretsemiseks? Kas pankrotihoiatusele vastata ning millal algab pankrotimenetlus, millistel juhtudel vastutavad juhatuse liikmed maksejõuetuse tekkimisel isiklikult? Mida teha kui Teie nõue jäi tunnustamata, jne? Need on küsimused, millele võlgade sissenõudmise ning maksejõuetusega igapäevaselt tegelevatel spetsialistidel on olemas vastused, mida on mõistlik oma äritegevuses arvestada nii igapäevaselt kui kriisiolukorras.

7. Suhtle võlausaldajatega, ole paindlik. Kui ettevõttel tekivad tõsisemad raskused võetud kohustuste täitmisel siis tuleb olukorraga viivitamatult ja teadlikult tegeleda. Võlausaldajate adekvaatne informeerimine ettevõtte olukorrast ning reaalsetest maksevõimalustest ja –tähtaegadest aitavad säilitada Teie lubaduste usaldusväärsuse ning vältida infopuuduses kreeditoride paanilisi samme, mis Teie mainele ja äritegevusele võivad negatiivselt mõjuda või lausa saatuslikuks saada.

Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et teatud juhtudel ja olukorras on tõepoolest ainus mõistlik ja õiguspärane viis võlausaldajate kaitseks ning juhtkonna isikliku vastutuse vältimiseks esitada kohtule pankrotiavaldus. Kuid mitte enne, kui olete olukorra tegelikult läbi analüüsinud. Ei oleks mõistlik jätta kasutamata võimalusi, mida ettevõtjale annavad kokkulepped võlausaldajatega, saneerimismenetlus, lepitusmenetlus, (võlgade katteks) põhitegevuseks mittevajalikud varade võõrandamine, faktooring, varade müük liisingu eesmärgil, töötasude ajutine vähendamine uue töölepinguseaduse alusel, maksude ajatamine, jne, jne.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']