5 soovitust õigusabi ostmiseks

Triniti

Põhimõtteliselt ei peaks advokaadiabi ostmine erinema juuksuri juures käimisest või arhitekti käest maja projekti tellimisest. Ometi suhtuvad paljud kliendid ja ka advokaadid professionaalse õigusteenuse ostmisse ja osutamisse siiski teistmoodi kui tavapäraselt enda või oma äri tarvis teenuseid tellides. Mõnikord lausa eriti eriliselt. Käesoleva blogikande eesmärgiks on anda mõned soovitused, mille abil peaks klient saama advokaadi käest just sellist teenust, mida tegelikult vajab ja ootab.

1. Mõtle hästi läbi, milleks advokaati vajad! Kas tarvis on põhjalikku analüüsi väga spetsiifilisest õigusvaldkonnast, tarmukat eestkõnelejat kohtumenetluses, kogenud läbirääkijat, strateegilist planeerijat või lihtsalt pädevat õigusasjatundjat, kes valmistaks Teie jaoks ette asjakohase lepinguprojekti? Advokaadid on reeglina andekad ja võimekad inimesed ning oskavad lahendada väga erinevaid õigusega seotud ülesandeid, kuid selleks on mõistlik ja vajalik aina enam spetsialiseeruda konkreetsele õigusvaldkonnale. Elu on näidanud, et kohtuadvokaat ei pruugi leida vastastikku kasulikuks kokkuleppeks vajalikku ühishuvi ning lepinguspetsialist võib kohtuvaidluses argumentide esitamisel jänni jääda.

2. Küsi soovitusi ja uuri tausta! Usaldusväärsete allikate (kolleegid, sõbrad, äripartnerid) soovitusi maksab ikka tähele panna. Õigusabi turul tegijaid jagub ning selle valdkonnaga harva kokkupuutujal võib valik olla keeruline. Õnneks on olemas internet, kodulehed, sotsiaalvõrgustikud, jne. Kindlasti tasub meeles pidada, et vaid Eesti Advokatuuri liikmete, s.t advokaatide kvalifikatsiooni ning kutseeetika järgimise üle teostatakse süstemaatilist järelevalvet ning samuti on advokaatidele kohustuslik kutsekindlustus.

3. Defineeri selgelt ülesanne ja eesmärk, mille oma õigusnõustajale püstitad! Advokaatide lauale jõudvad inim- ja ärisuhted on reeglina keerulisemat laadi ning tihti kasvavad algsele tehingule/vaidlusele justkui ise-enesest külge aina uued harud, oksad ja pungad. Millised neist ära lõigata, millised alles jätta ja mida juurde pookida? Kui advokaadi ja kliendi ootused õigusülesande mahule, keerukusele ja kestusele ei ole kokku lepitud on hilisemad arusaamatused kerged tulema.

4. Lepi kokku hind ja eelarve! Harva alustatakse maja või tehase ehitamist lahtise eelarvega, õigusabi tellimisel ei ole aga selline olukord sugugi haruldane. Taas sage põhjus hilisemateks mõlemapoolseteks „üllatusteks“ – advokaat võib olla kõvasti tööd rabanud ja pingutanud, kuid klient ei ole sellist investeeringut õigusabisse heaks kiitnud ega oma eelarves ette näinud. Hea ja tulemusliku töö eest on üldiselt harjutud (rohkem) maksma. See tsiviilkäibes elementaarne põhimõte on hakanud levima ka õigusabi tasustamisel.

5. Anna ise ja küsi tagasisidet! Vastastikune aus infovahetus küsimustes, mis ja mil määral õnnestus ning mida järgmisel korral teha veel paremini, loovad hea vundamendi kasulikuks koostööks ka tulevikus. Mida rohkem advokaat oma klienti ja tema äri tunneb, seda kiiremini ja efektiivsemalt ta nõu anda oskab. Tihti oskab pikaajaline õiguspartner oma kogemusliku soovitusega nii mõnegi probleemi ära hoida või riski aegsasti maandada.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']