5 soovitust, kuidas juhatada vaenulikku osanike koosolekut

Triniti

Korraliste koosolekute aeg hakkab mööduma. Mõistlik on järgmisteks hooaegadeks õppetunnid sõnastada. Büroo praktikas on viimaste kuude jooksul olnud nii konstruktiivset töötegemist kui vaenulikku õiguste maksmapanekut. Mõlemat nii üle saja osalejaga kui ka paari-kolme omanikuga koosolekutel.

Selge ja kiire lahenduse annavad advokaatide osavõtuga või väljakujunenud tradistioonidega koosviibimised. Samas mõned koosolekud, kus (vähemus)omanikud üritavad ettevõtte hävitamise piirini vaenulikud olla, on keerulisemad. Õigusrahu saavutamise huvides on kõige väljakutsuvamad nt üle kahesaja omanikuga (suurim omanik 4%) koosolekud, kus kohaliku kõneisiku eesmärk on destruktiivsus või koosolekud mõne omanikuga, kus üks on emotsionaalne vähemusosanik, kes soovib õigusjõudu kasutades olukorda dikteerida.

Alljärgnevalt mõned praktiku soovitused selliste vaenulike koosolekute juhatamiseks:

 • valmistage koosolek hästi ette, sisuliselt koostage protokolli oluline osa puntkide kaupa juba ära ning arutage juhtkonnaga läbi, kes, millal ja mida räägib ning järgige enesekindalt ettevalmistatud kava, eriti kui tekib vaidlusolukordi. Jätke siiski ettevalmistatud tekstis ruumi ootamatute olukordade kirjapanemiseks.
  Hea ettevalmistus loob töise meeleolu.
 • veenduge, et te olete koosoleku poolt aktsepteeritud juhataja, nt lisaks juhatuse volitustele vajadusel vaenuliku osapoole poolt pakutud juhataja kandidaati läbi hääletades. Samuti veenduge, et koosoleku protokollija teid toetab.
  Koosoleku juhataja toetamise ja alternatiivide puudumise selge demonstreerimine aitab kaasa kindlale käitumisele.
 • tehke selgelt teatavaks koosoleku toimumise kord, et hääletamine on kirjalik ja et kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult. Inimesed esitavad adekvaatsemaid seiskohti, kui nad peavad need läbi kirjutama. Ärge jätke liigselt tühja aega.
  Protokollima peab ainult olulist.
 • püsige päevakorras ning ärge laskuge õigusvaidlusse, Laske esitada küsimusi ja kui vaja ka seiskohti, ilma neid tingimata ümber veenmata, kasutage õigusnormidele viitamist äärmisel juhul. Küsimustele vastake, vajadusel kasutage seda oma positsiooni selgitamiseks. Pahauskse kiusamise korral lõpetage teema jõulise lakoonilisusega, veendudes, et auditooriumis on teatud ootus selleks juba tekkinud.
  Vaidlemise koht on kohus. Koosolekul tuleb „teha džuudot“.
 • fikseerige otsuste vastuvõtmine või mittevastuvõtmine ja eriarvamuste olemasolu. Vajadusel jätke võimalus pooltele peale otsustamist lähendada seisukohti markeerides, et see aeg on lühike.

Ja siis nautige koosoleku juhatamist… kuidas iganes see just juhtub kulgema. Võib ka klaasi vett kõigile varuda.

Kommenteerimine on suletud.

Saa teavitusi uutest blogi postitustest

[subscribe2 noantispam = 'true']