442 MEUR suurune rahastusleping Rail Balticu ehituseks

Triniti

24. novembril 2015 allkirjastasid Rail Balticu projekti teostamiseks asutatud ühisettevõte RB Rail AS, Euroopa Komisjon ning kolm Balti riiki Tallinnas lepingu, millega finantseeritakse Rail Balticu esimest ehitusetappi 442 miljoni euroga tehniliste uuringute tegemiseks, maade võõrandamiseks ning esimese etapi ehitustööde teostamiseks ja ettevalmistamiseks.

Advokaadibüroo TRINITI tehingutiim koosseisus: vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt, Tõnis Tamme ning Sten Veidebaum, nõustas RB Rail AS-i Eesti aktsionäri Rail Baltic Estonia OÜ-d seoses Rail Balticu tulevaste lepingute struktuuri analüüsiga.

Euroopa Komisjoniga allakirjutatud lepinguga algas Tallinnast Leedu-Poola piirini kulgeva uue 1435 mm rööpmelaiusega raudtee rajamise esimene ehitusperiood. Raudteeehitus ise peaks algama viie aasta pärast ning selleks ajaks plaanitakse lõpetada raudtee tehniline projekteerimine, saada vajalikud ehitusload ning omandada maad, millele Rail Baltic rajatakse.

TRINITI transpordi- ja taristuvaldkonna juhi Tõnis Tamme sõnul on Euroopa Ühendamise Rahastut (CEF) haldava Euroopa Komisjoni ametiga (INEA) sõlmitud lepingu ettevalmistamise nõustamine järjekordne hea näide büroo Rail Balticuga seonduvate kogemuste ja kompetentside tulemuslikust rakendamisest. „Oleme viimastel aastatel teostanud Rail Baltic ühisettevõtte asutamisele eelnenud interdistsiplinaarse uuringu, nõustanud nii RB Rail AS aktsionäride lepingu läbirääkimisi ja ühisettevõtte asutamist kui raudteeprojekti finantseerimisega seonduvaid küsimusi.“

TRINITI transpordi- ja taristuvaldkonna varasemate kogemustega saate tutvuda siin.